Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (Czech CSWG)

Pracovní skupina Kybernetická bezpečnosti (Czech CSWG) vznikla na základě programového záměru České pobočky AFCEA schváleného v roce 2008. Pracovní skupina oficiálně záhájila svou činnost v roce 2011.

Poslání pracovní skupiny

Posláním pracovní skupiny je identifikace a definice společných, existujících a vznikajících otevřených standardů, pravidel, procesů, principů, postupů a technik pro dosažení schopností vzájemné kooperace veřejné správy, podnikatelských subjektů a akademické sféry v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany.

Cíle pracovní skupiny

 • » Všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti a kybernetické ochrany
 • » Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podnikatelskými subjekty a akademickou sférou
 • » Široká spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se stejnou problematikou, zejména v teritoriu Visegrad-3 (Česko, Slovensko, Polsko)
 • » Prosazení bezpečnostní standardů a standardů interoperability pro monitorovací a vyrozumívací systémy (CSIRT)
 • » Prosazení a podpora legislativního zakotvení bezpečnostních standardů
 • » Stanovení profilu bezpečnostních expertů požadovaného po vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí
 • » Příprava scénářů kritických situací a zajištění modelovacích a simulačních systémů
 • » Pravidelné pořádání informativních seminářů pro odbornou i širokou veřejnost
 • » Získání finančních dotací z EU a NATO pro podporu všeobecné osvěty, vzdělávání a odborných aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti

Základní témata pracovní skupiny

 • » Definice terminologie, vymezení kybernetické bezpečnosti (Cyber Security) a kybernetické obrany (Cyber Defense)
 • » Standardizace a legislativní podpora
 • » Podpora vzdělávání
 • » Cvičení a simulace
 • » Všeobecná osvěta
 • » Mezinárodní spolupráce

Plán aktivit pro rok 2021

 • » Sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou v rámci realizace akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti.
 • » Úspěšně ukončit 5. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti a připravit jeho pokračování. V rámci této aktivity navázat těsnou a dlouhodobou spolupráci se SŠ a všemi zapojenými institucemi.
 • » Podílet se na vytvoření Kybercentra, případně na rozvoji programů dlouhodobé osvěty a vzdělávání mladé generace.
 • » Pokračovat v pořádání bezpečnostních seminářů věnovaným aktuálním tématům v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
 • » Rozvíjet slovník kybernetické bezpečnosti.
 • » Spolupracovat s dalšími neziskovými organizacemi, sdruženími a asociacemi v oblasti osvěty kybernetické bezpečnost.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 1.1.2021

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber