Kybernetická bezpečnost a obrana

Vítejte na stránkách CyberSecurity.CZ. Najdete zde základní informace a vysvětlující pojmy z oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany. K dispozici jsou i informace o připravovaných odborných akcích, odborné příspěvky z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a odkazy na veřejné zdroje. Cílem těchto stránek je všeobecná osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.

Kybernetická bezpečnost v České republice

  • Kybernetická bezpečnost (Cyber Security) je odvětví výpočetní techniky známé jako informační bezpečnost, uplatňované jak u počítačů tak i sítí. Cílem informační bezpečnosti je ochrana Informací a majetku před krádeží, korupcí, nebo přírodní katastrofou, přičemž informace a majetek musí zůstat přístupné a produktivní jeho předpokládaným uživatelům.
  • Kybernetická bezpečnost v České republice se rozvíjí od devadesátých let, kdy se této problematice začala věnovat řada zejména akademických a neziskových organizací. Oficiálně se Česká republika věnuje kybernetické bezpečnosti od roku 2010.
  • Více o kybernetické bezpečnosti v ČR čtěte zde.

 

 

    Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 14.5.2024

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber