Header image  
Kybernetická bezpečnost  
 
 cz en fr

Naše aktivity

Od roku 2004 se pravidelně podílíme na organizování a sami organizujeme bezpečnostní semináře a konference, jejichž primárním cílem je osvěta a propagace bezpečnostních témat.

Od roku 2010 pravidelně organizujeme bezpečnostní semináře ve spolupráci s mnoha národními i mezinárodními organizacemi, například AFCEA, Policejní akademie České republiky v Praze a dalšími; primárně zaměřené na oblast kybernetické bezpečnosti a ochrany.

V roce 2011 jsme uspořádali několik seminářů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany ČR.

Naše cíle

  • všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti a kybernetické ochrany
  • výměna informací mezi soukromou, akademickou a vládní sférou při řešení otázek v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti
  • propagace řešení v oblasti kybernetické ochrany a obrany

Naše významné akce

Níže jsou uvedeny naše vlastní akce a akce na kterých se autoři tohoto portálu významně podíleli.

Rok Téma Spolupráce Účastníků
2017 Kybernetická bezpečnost V Česká pobočka AFCEA, NÚKIB, ČVUT
143
2017 eGovernment Cloud Česká pobočka AFCEA, MV ČR, Policejní akademie ČR
68
2017 Hackerská soutěž BVV, CyberGym Europe, Corpus Solutions, AEC, a další partneři
51
2017 Kybernetický pavilon BVV, NCKB, MV ČR, MU Brno, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR, ČVUT a další
> 1.000
2017 Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti NBÚ, NCKB, MV ČR, MPSV ČR, GŠ AČR, ÚOOÚ, MU Brno, ČVUT, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR a další
1.100
2017 Seminář GDPR ÚOOÚ, Policejní akademie ČR, EUCYBSEC, AFCEA PSKB, ICT Unie, ČIMIB, NSM Cluster
231
2016 Cyber Café V Česká pobočka AFCEA, UKTI
17
2016 Cyber Café IV Česká pobočka AFCEA, UKTI
24
2016 Cyber Café III Česká pobočka AFCEA, UKTI
32
2016 Kybernetická bezpečnost IV Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA, NBÚ ČR
109
2016 SDN/SDDC/SDS Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
46
2016 Cyber Café II Česká pobočka AFCEA, UKTI
45
2015 Cyber Café I Česká pobočka AFCEA
40
2015 Kybernetická bezpečnost III NBÚ, Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
123
2015 SECURITY TRENDS Veletrhy Brno, a.s., Česká pobočka AFCEA a další
180
2015 CERT / SOC NBÚ, Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
93
2014 Strategie Kybernetické bezpečnosti ČR NBÚ, Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
110
2014 Multimediální komunikace a bezpečnost Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
50
2014 Cyber Policy & Cyber Forensics Slovenská pobočka AFCEA
72
2014 Cyber Security - Challenges and achievements NBÚ, Česká pobočka AFCEA
232
2014 eID Kolokvium Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
73
2013 Multi Level Security II NBÚ, Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
69
2013 Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti NBÚ, Policejní akademie ČR, Česká pobočka AFCEA
178
2013 ITTE 2013 - Obrana proti kybernetickým útokům na kritickou infrastrukturu státu České pobočka AFCEA
212
2013 Bezpečnostní seminář: DMZ České pobočka AFCEA, Policejní akademie ČR
82
2012 Bezpečnostní seminář: BIG DATA České pobočka AFCEA, Policejní akademie ČR
79
2012 Mezinárodní konference "Future of Cyber Security & Defense" Česká pobočka AFCEA, Progress Partners Advertising, Ministerstvo obrany ČR
118
2012 Bezpečnostní seminář: Cloud computing a jeho bezpečnost České pobočka AFCEA, Policejní akademie ČR
42
2012 Bezpečnostní seminář: Monitoring a bezpečnost sítí České pobočka AFCEA, Policejní akademie ČR
49
2012 Mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 "Speciální aspekty kybernetické obrany" AFCEA Europe, Česká pobočka AFCEA, Ministerstvo obrany ČR, NBÚ ČR a Policejní akademie ČR
231
2012 B2B italských a českých firem působících v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT Česká pobočka AFCEA
25
2012 Bezpečnostní seminář: Kybernetické útoky České pobočka AFCEA, Policejní akademie ČR
68
2011 Kybernetická bezpečnost a obrana Česká pobočka AFCEA, Ministerstvo obrany ČR, Policejní akademie ČR, Univerzita obrany ČR, Akademie ozbrojených sil Slovenské republiky
204
2011 Simulace kybernetických útoků České pobočka AFCEA, Policejní akademie ČR
52
2011 Bezpečnostní seminář: ISMS ve veřejné správě a analýza a monitoring bezpečnostních incidentů Policejní akademie ČR
42
2011 Bezpečnostní seminář: Systémy více úrovňové bezpečnosti a bezpečný tisk Policejní akademie ČR, MV ČR
57
2011 Bezpečnostní seminář: Kybernetická bezpečnost a řešení v oblasti autentizace a identifikace uživatele Policejní akademie ČR, MV ČR
52
2010 Bezpečnostní seminář: Kybernetická bezpečnost - Trendy -
55
2010 Bezpečnostní seminář: MLS - Systémy víceúrovňové bezpečnosti -
32
2009 Konference: Datová centra a bezpečnost -
105
2008 Seminář: Aktuální trendy v oblasti informační bezpečnosti -
44
2007 Seminář: Bezpečnost a datová integrace -
78
2006 Seminář: Kritická infrastruktura Policejní akademie ČR
45
2005 Seminář k zákonu č. 412/2004 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - II. AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ ČR
63
2005 Seminář: Informační bezpečnost -
42
2005 Seminář k zákonu č. 412/2004 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - I. AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ ČR
72
2004 Mezinárodní konference Bezpečná Evropa AFCEA, Policejní akademie ČR, VA Brno, AFOI, MO ČR, MV ČR
307

  
Webdesign: PJG
 
Copyright (c) 2010 - 2017,
CyberSecurity.cz