Od dat ke znalostem

Příspěvky ze semináře pracovní skupiny PS07

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí ze pracovní skupiny PS07 Od dat ke znalostem, který se uskutečnil dne 17. ledna 2019 na Policejní akademii ČR v Praze.

Program

Program zde.

Prezentace

Josef Strelec, předseda pracovní skupiny AFCEA PS07 Inteligence Zahájení semináře, úvodní slovo
Jan Černocký, Fakulta informačních technologií, VÚT v Brně Dolování informací z řeči pro obranu a bezpečnost
Tomáš Bia, Phonexia Revoluce v rychlosti a přesnosti hlasové biometrie
Richard Salač, Datera Jak se řeší tvarosloví se zaměřením na češtinu
Ondřej Bojar, MFF UK, Ústav formální a aplikované lingvistiky Strojový překlad pro investigativní účely
Pavel Pecina, MFF UK, Ústav formální a aplikované lingvistiky Metody vícejazyčného vyhledávání, elastic search
Miroslav Nečas, TOVEK Techniky skládání střípků informací
Michal Gürtner, IBM Entity Matching
Luděk Michálek, Policejní akademie ČR Možnosti využití analýzy nestrukturovaných dat v praxi bezpečnostních sborů

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 30.1.2019

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber