Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

První oficiální verze českého výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti nad kterou převzal záštitu Národní bezpečnostní úřad ČR (NBÚ) a nově vznikající Národní centrum kybernetické bezpečnosti byla vydána při příležitosti mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 v květnu 2012 v Praze. Slovník vydala Česká pobočka AFCEA a Policejní akademie ČR pod ISBN 978-80-7251-378-9. V červenci 2012 byla publikována elektronická verze slovníku ve formátu PDF pod ISBN 978-80-7251-377-2.

V roce 2013 došlo k rozšíření a úpravě první verze slovníku a vzniklad druhá verze slovníku vydaná Českou pobočkou AFCEA a Policejní akademií ČR pod ISBN 978-80-7251-397-0.

V roce 2014 Česká republika přijala zákon o kybernetické bezpečnosti. V souvislosli s tím v roce 2015 autoři upravili a zásadně rozšířili slovník a ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA a Policejní akademií ČR v Praze vydali jeho třetí verzi pod ISBN 978-80-7251-436-6.

V roce 2019 vyšlo upravené čtvrté vydání v rámci Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, které však nevyšlo knižně.

V letech 2020 - 2021 se slovník dál rozšiřoval a aktualizoval, a to i s ohledem na novou českou i evropskou legislativu a aktualizaci některých standardů a norem.. V roce 2022 Česká pobočka AFCEA, Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a za odborné podpory Policejní akademie ČR v Praze vydali páté aktualizované a rozšířené vydání pod ISBN 978-80-908388-4-0.

Elektronická verze slovníku (v. 5.23 - 11.10.2022) ke stažení PDF

Ocenění

Dne 14. února 2014, v rámci 21. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP), do kterého bylo přihlášeno 91 titulů, odborná porota složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, udělila elekronické verzi Česko-anglickému a anglicko-českému slovníku kybernetické bezpečnosti Cenu poroty za elektronický slovník.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 11.10.2022

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber