Kalendář akcí

Seznam akcí níže obsahuje jak akce námi organizované, tak i akce a aktivity, které dle našeho úsudku stojí za pozornost.

Datum
Název akce
Místo konání

9. 6. 2021

10:00 - 11:30

Webinář: Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci NATO NCIA

AOBP, AFCEA a MO ČR připravili webinář na téma obchdoních příležitostí v rámci NATO NCIA. Více informací zde.

ONLINE

15. 6. 2021

16:30 - 18:00

Setkání s autory a řešiteli finálových úloh KyberSoutěže

V rámci setkání budou představeny některé postupy řešení vybraných úloh z národního finále 5. ročníku soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Řešení představí jak autoři vybraných úloh, tak i někteří úspěšní řešitelé.

Link na webinář (registraci) je zde.

ONLINE
17. 6. 2021

Jak zvládnout výpadek kritických systémů s použitím cloudu a hybridních řešení

Během webináře bude představeno, jak v organizaci nastavit Business Continuity strategii, která má za úkol udržet při životě klíčové procesy i ve chvíli, kdy technika vypoví službu, a jakými způsoby lze řešit problematiku Disaster Recovery pro hybridní a public cloud scénáře.

Organizuje: ALEF NULA

Více informací včetně registrace na akci zde.

ONLINE
21. - 22. 6. 2021

Konference k problematice kybernetické bezpečnosti

Organizátoři konference: Studenti Smíchovské SPŠ a gymnázia za podpory ředitele školy Radko Sáblíka
Partneři konference: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Česká středoškolská unie, Středoškolský sněm hl. m. Prahy, další partneři budou upřesněni na základě pokračujících jednání 

Témata konference:

Vznik a rozvoj Juniorských center excelence kybernetické bezpečnosti, využití studentů středních škol jako šiřitelů osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti  
  • Spolupráce středních škol a profesních organizací v kybernetické bezpečnosti
  • Zkušenosti s výukou pilotního oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost
  • Síťování středních škol, jejich učitelů a studentů, jejich budoucí spolupráce, společné projekty
  • Sdílení příkladů dobré praxe škol, učitelů a studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti
Praha
23. - 24. 6. 2021

Distanční vzdělávání a jak využít získané znalosti a dovednosti v prezenční výuce

Organizátoři konference: Studenti Smíchovské SPŠ a gymnázia za podpory ředitele školy Radko Sáblíka
Partneři konference: Česká středoškolská unie, Středoškolský sněm hl. m. Prahy, o dalších partnerech se jedná

Témata konference:

Jak využít získané znalosti a dovednosti z distanční výuky v prezenční výuce na školách

  • Co se v distanční výuce osvědčilo, jak důležité je hledání obsahu distanční výuky a vhodného využití moderních technologií pro efektivnější výuku distanční i prezenční
  • AR výuka, aneb jak místo zakazování mobilních telefonů je využít pro názornější výuku pomocí rozšířené reality – objekty, předměty, děje či matematické konstrukce mohou získat 3D podobu, ožívat, být animovány – jak vytvořit takový obsah vzdělávání a jak ho vhodně využívat učiteli pro výuku i pro sebevzdělávání studentů  
  • Síťování středních škol, jejich učitelů a studentů, budoucí spolupráce, společné projekty, vytvoření sítě škol po celé ČR, zastoupení takových škol v každém regionu
  • Sdílení příkladů dobré praxe škol, učitelů a studentů nejen v oblasti distanční výuky, využití příkladu Mediálního domu Preslova na Smíchovské SPŠ a gymnáziu, využití vytvořené sítě škol v ČR ke shromažďování příkladů dobré praxe, vytváření a sdílení obsahu v podobě textů, videí, podcastů na portálu MŠMT, regionů 
Praha
22. - 24. 9. 2021

CyberCon 2021

Výroční kyber-bezpečnostní konference Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti (NÚKIB).

Brno
28. 9. - 1. 10. 2021

Evropské finále European Cyber Security Challenge (ECSC)

Evropské finále ECSC 2021 se uskuteční v Praze za účasti téměř 30 týmů z EU a dalších zemí. Více informací zde.

Praha
30. 9. 2021

2. ročník mezinárodní konference "Má mozek ještě šanci?"

Doprovodná odborná mezinárodní konference ECSC 2021 zaměřená do oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.

Více informací zde.

Praha
1. 10. 2021

Zahájení evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Více informací zde a zde.

Praha
6. - 8. 10. 2021

IDET 2021

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET je významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě se silnou mezinárodní účastí vystavovatelů a odborných návštěvníků. Je koncipován jako proexportní platforma pro český obranný a bezpečnostní průmysl.

Více informací zde.

Brno
7. 10. 2021

Bezpečnostní konference KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST KB9

9. ročník tradiční bezpečnostní konference věnované aktuálním trendům a hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti, organizovaný ve spolupráci Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, AFCEA , NÚKIB a partnerů.

Více informac zde.

Praha

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 8.6.2021

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber