Kalendář akcí

Seznam akcí níže obsahuje jak akce námi organizované, tak i akce a aktivity, které dle našeho úsudku stojí za pozornost.

Datum
Název akce
Místo konání

1. - 31. 10. 2022

ECSM

Festival Bezpečnějšího Internetu

Série vzdělávacích akcí, kampaní, konferencí a webinářů organizovaný Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a partneři při příležitosti Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM).

Více informací zde.

Praha

17. - 18. 10. 2022

ECSM

TechNet Europe 2022

Dvoudenní akce zaměřená na problematiku C4ISTAR a AI strategii.

Více informací zde.

Praha

19. - 21. 10. 2022

FFF

Future Cyber Defense / FFF

Soubor bezpečnostních workshopů, kulatých stolů a dalších aktivit organizivaných PPA/FFF k aktuálním otázkám z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, umělé inteligence, krizového řízení a kybernetické obrany.

Více informací zde.

Praha

19. - 21. 10. 2022

FFF

Live Hacking Zone

Třídenní odborná akce – soubor bezpečnostních workshopů, panelových diskusí a Live Hacking Show, jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM, umožnující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek, diskutovat otázky na téma aktuálních i budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany.

Více informací zde.

Praha

3.11.2022

ECSM

Bezpečností seminář BS67 - Dohledová centra

Jaký je význam dohledových center pro zabezpečení ICT provozů a systémů? Jak vybudovat úspěšné dohledové centrum? Jaké používat technologie? Co by měli umět pracovníci dohledových center, a kde ty pracovníky najít? A další témata.

Více informací zde.

Hybridně

27. 4. 2023

KyberSoutez

Národní finále 7. ročníku soutěže v kybernetické bezpečnosti

Národní finále národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti zaměřený na osvětu a ověřování znalostí žáků a studentů ve věkové kategorii 9 až 24 let v oblasti digitálních znalostí, ICT a kybernetické bezpečnosti. Program finále bude doprovázet řada osvětově-odborných aktivit určených pro širokou veřejnost, zejména pro studenty a učitele středních škol.

Více informací zde.

Mladá Boleslav

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 28.9.2022

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber