Kalendář akcí

Seznam akcí níže obsahuje jak akce námi organizované, tak i akce a aktivity, které dle našeho úsudku stojí za pozornost.

Datum
Název akce
Místo konání
8 - 9 October 2018

CYBERSEC 2018

CYBERSEC je každoroční konference věnovaná strategickým výzvám v oblasti kybernetické bezpečnosti. První ročník se uskutečnil v roce 2015.

Více informací zde.

Krakow, Poland
17. - 19. 10. 2018

Smart Cyber Defence Workshop & Hacking Show

4. mezinárodní akce organizovaná v rámci projektu Future Forces Forum.

Třídenní odborná akce – soubor bezpečnostních workshopů, jako oficiální odborný doprovodný program veletrhu FUTURE FORCES FORUM 2018, umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek diskutovat otázky v oblasti aktuálních a budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany.

Akce bude doplněna o Live Hacking Show v tak zvané Hacking Zone, kde bude možné otestovat vybrané technologie partnerů v reálném testu účastníků a řešit vybrané hackerské úlohy v rámci soutěže.

Více informací zde.

PVA Letňany, Praha
17. - 19. 10. 2018

Biometrie & Kryptografie 2018

Mezinárodní konference.

V oblasti obecné autentizace lze již několik let pozorovat rozmach několika trendů, a to především v oblasti biometrie. Nejčastějším trendem je propojování biometrie s kryptografií, zavádění elektronických podpisů s biometrickými prvky a implementace nových technologií založených na biometrických identifikátorech. Třídenní mezinárodní odborná konference BIOMETRIE 2018 je zaměřena na moderní trendy a technologie v oblasti biometrie, elektronické identifikace a kryptografie. Konference je organizována jako oficiální odborný doprovodný program veletrhu FUTURE FORCES FORUM 2018 (dále jen „FFF18“), umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených sil a se zástupci privátního sektoru a akademické sféry.

Cílem konference je nejen výměna zkušeností a informací o aktuálních trendech v oblasti biometrie a kryptografie, ale i široká veřejná diskuse nad budoucími výzvami a inciativami v této oblasti, zejména s ohledem na elektronickou identitu osoby a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy (e-government). Konference navazuje na několik odborných akcí organizovaných pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ a Ministerstva vnitra ČR, které se v letech 2014-2017 věnovali problematice kryptografie, elektronické identity, eIDAS a biometrických technologiemi.

Více informací zde.

PVA Letňany, Praha
19. 10. 2018

Kybernetické bezpečnostní incidenty

Bezplatný seminář pro specialisty odpovědné v rámci svých organizací za spolehlivost plánů reakce, jejich implementaci a testování.

Více informací zde.

Praha
24. 10. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Praha
25. 10. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Brno
listopad 2018

55. Bezpečnostní seminář

Více informací bude zveřejněno v září 2018.

bude upřesněno
20. - 21. 11. 2018

2. ročník konference SCADA SECURITY

Více informací najdete na stránkách slovenské pobočky AFCEA.

Holiday Inn, Bratislava
25. 4. 2019

Národní finále 3. ročníku Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti

Více informací na stránkách soutěže zde.

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 29.9.2018

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Sdílej...

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber