Kalendář akcí

Seznam akcí níže obsahuje jak akce námi organizované, tak i akce a aktivity, které dle našeho úsudku stojí za pozornost.

Datum
Název akce
Místo konání
18. 4. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Praha
19. 4. 2018

Finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Do 2. ročníku soutěže se přihlásilo více než 3.061 osob z 86 středních škol. 2.503 studentů splnilo veškeré podmínky stanovené pravidly soutěže, 1.852 studentů postoupilo do druhé kola, které se uskutečnilo od 1. ledna do 9. února 2018. Do druhého kola soutěže se aktivně zapojilo více než 500 studentů z celé ČR.

Finále soutěže se uskuteční na Policejní akademie ČR v Praze. Součástí finále bude připraven i bohatý doprovodný program zaměřený na osvětu a prohlubování znalostí z oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti.

Více informací zde.

Program zde.

Policejní akademie ČR v Praze
19. 4. 2018

Kyber bezpečnostní osvětová akce pro střední školy

Akce je součástní osvětového a odborného doprovodného programu Finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti.

Očekáváme účast až 1.000 studentů a středoškolských pedagogů z celé ČR, rovněž několik desítek odborníků z veřejné správy, akademické sféry a privátního sektoru.

Více informací zde.

Registrace pro školy je otevřena zde. Registrace pro ostatní účastníky je zde.

Program zde.

Policejní akademie ČR v Praze
19. 4. 2018

52. Bezpečnostní seminář - Digitální stopa

Akce je součástní osvětového a odborného doprovodného programu Finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti.

Více informací, včetně registrace zde.

Program zde.

Policejní akademie ČR v Praze
19. 4. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Brno
červen 2018

53. Bezpečnostní seminář

Více informací bude zveřejněno v květnu 2018.

bude upřesněno
8. 6. 2018

Kybernetické bezpečnostní incidenty

Bezplatný seminář pro specialisty odpovědné v rámci svých organizací za spolehlivost plánů reakce, jejich implementaci a testování.

Více informací zde.

Praha
11. 7. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Praha
12. 7. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Brno
20. 9. 2018

54. Bezpečnostní seminář - Kybernetická bezpečnost VI.

Více informací bude zveřejněno v červnu 2018.

bude upřesněno
17. - 19. 10. 2018

Smart Cyber Defence Workshop & Hacking Show

4. mezinárodní akce organizovaná v rámci projektu Future Forces Forum.

Třídenní odborná akce – soubor bezpečnostních workshopů, jako oficiální odborný doprovodný program veletrhu FUTURE FORCES FORUM 2018, umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek diskutovat otázky v oblasti aktuálních a budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany.

Akce bude doplněna o Live Hacking Show v tak zvané Hacking Zone, kde bude možné otestovat vybrané technologie partnerů v reálném testu účastníků a řešit vybrané hackerské úlohy v rámci soutěže.

Více informací zde.

PVA Letňany, Praha
17. - 19. 10. 2018

Biometrie & Kryptografie 2018

Mezinárodní konference.

V oblasti obecné autentizace lze již několik let pozorovat rozmach několika trendů, a to především v oblasti biometrie. Nejčastějším trendem je propojování biometrie s kryptografií, zavádění elektronických podpisů s biometrickými prvky a implementace nových technologií založených na biometrických identifikátorech. Třídenní mezinárodní odborná konference BIOMETRIE 2018 je zaměřena na moderní trendy a technologie v oblasti biometrie, elektronické identifikace a kryptografie. Konference je organizována jako oficiální odborný doprovodný program veletrhu FUTURE FORCES FORUM 2018 (dále jen „FFF18“), umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených sil a se zástupci privátního sektoru a akademické sféry.

Cílem konference je nejen výměna zkušeností a informací o aktuálních trendech v oblasti biometrie a kryptografie, ale i široká veřejná diskuse nad budoucími výzvami a inciativami v této oblasti, zejména s ohledem na elektronickou identitu osoby a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy (e-government). Konference navazuje na několik odborných akcí organizovaných pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA, Policejní akademie ČR, NBÚ a Ministerstva vnitra ČR, které se v letech 2014-2017 věnovali problematice kryptografie, elektronické identity, eIDAS a biometrických technologiemi.

Více informací zde.

PVA Letňany, Praha
19. 10. 2018

Kybernetické bezpečnostní incidenty

Bezplatný seminář pro specialisty odpovědné v rámci svých organizací za spolehlivost plánů reakce, jejich implementaci a testování.

Více informací zde.

Praha
24. 10. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Praha
25. 10. 2018

Kvartální security update

Bezplatný seminář pro technické i netechnické publikum se zájmem o bezpečnostní problematiku, věnovaný nejzajímavějším událostem kybernetické a informační bezpečnosti za poslední 3 měsíce před konáním semináře.

Více informací zde.

Brno
listopad 2018

55. Bezpečnostní seminář

Více informací bude zveřejněno v září 2018.

bude upřesněno

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 13.4.2018

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Sdílej...

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber