Bezpečnostní seminář - KB &AI

Příspěvky z bezpečnostního semináře - 27. 3. 2024

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z bezpečnostního semináře věnovanému tématům: Kybernetická bezpečnost & AI

Prezentace

Úvodní slovo
Petr JIRÁSEK, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA

pdf

Výzkumné projekty v oblasti AI
David MALANÍK, Ústav informatiky a umělé inteligence, UTB

pdf

Sítě 5G NR a bezpečnost v komunikacích a souvislostech s KB a AI
Michal POUPA, Centrum Kybernetické Odolnosti, CIIRC ČVUT v Praze

pdf

Využití AI pro klasifikaci síťové komunikace
Miroslav NEČAS, TOVEK

pdf

Detekce deepfakes
Tomáš PEVNÝ, AIC, ČVUT FEL

pdf

Právní aspekty využití AI
Barbora VLACHOVÁ, Martin VLASTA, AK PORTOS

pdf

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 28.3.2024

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber