Bezpečnostní seminář - NIS2 a NZoKB

Příspěvky z bezpečnostního semináře - 7. 2. 2024

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z bezpečnostního semináře věnovanému tématům: směrnice NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Prezentace

Nová právní úprava kybernetické bezpečnosti
Ondřej POLÁK, NÚKIB

pdf

Bezpečné vazby mezi IT a OT v dnešní kyber éře
Petr KOLOUCH, COLSYS AUTOMATIK

pdf

Implementace NIS2 a nového ZKB v organizaci jako součást compliance
Barbora VLACHOVÁ, Císař, Češka, Smutný s.r.o. advokátní kancelář

pdf

NIS2 a architektura kybernetické bezpečnosti
Luděk NOVÁK, ISACA

pdf

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 7.2.2024

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber