Bezpečnostní seminář

Příspěvky ze bezpečnostního semináře - 27.11.2014

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z bezpečnostního semináře věnovanému problematice kyberentické bezpečnosti.

Seminář pod názvem "Nová Strategie kybernetické bezpečnosti ČR - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a praktické naplňování zákona o KB" se uskutečnil ve spolupráci s Národním bezpečnostním účadem, Policejní akademie ČR v Praze a Českou pobočkou AFCEA dne 27.11.2014 na Policejní akademii ČR.

Program semináře

Program semináře zde.

Program a prezentace

Úvod - Josef STRELEC, Prezident České pobočky AFCEA, Milan KNÝ, Policejní akademie ČR

Strategie Kybernetické bezpečnosti ČR a praktické naplňování ZoKB

Nová strategie kybernetické bezpečnosti ČR - Dušan NAVRÁTIL, Ředitel, NBÚ

Praktické naplňování Zákona o kybernetické bezpečnosti -
Ondřej MOKOŠ, NBÚ

Proces určení osoby nebo orgánu k plnění povinností dle Zákona č. 181/2014 Sb. - Václav BOROVIČKA, NBÚ

Sortiment služeb poskytovaných NCKB a jejich road mapa - Vladimír ROHEL, Ředitel NCKB, NBÚ

Možnosti vzdělávání specialistů kybernetické bezpečnosti

Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti - úvod - Petr JIRÁSEK, Předseda pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, AFCEA

Úroveň znalostí bezpečnostních rolí podle ZKB - Michal ZEDNÍČEK, ALEF NULA

Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na Univerzitě obrany
I. část - Petr HRŮZA, Univerzita obrany

Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na Univerzitě obrany
II. část - Milan JIRSA, Univerzita obrany

Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na Policejní akademii ČR - Oldřich KRULÍK, Policejní akademie ČR

Informace o přípravě kompetenčních profilů pro Národní soustavu kvalifikací v oblasti kybernetické bezpečnosti a příprav Sektorové dohody kybernetické bezpečnosti - Tomáš HAMR, ČIMIB

CISCO Networking Academy a vzdělávání v oblasti bezpečnosti -
Karol KNIEWALD, CISCO Systems

Praktické naplňování ZKB

Efektivní přístup ke splnění požadavků ZKB - Zdeněk JIŘÍČEK, National Technology Officer, Microsoft ČR pdf pdf

Komplexní ochrana proti APT útokům - Martin PŮLPÁN, net.pointers s.r.o.

Aktivní bezpečnost sítě a naplňování ZoKB - Jindřich ŠAVEL, Novicom

Diskuse

Sborník

V rámci semináře byl vydán elektronický sborník obsahující výše uvedené odborné příspěvky. Sborník byl vydán s ISBN 978-80-7251-429-8.

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 1.11.2017

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber