Bezpečnostní seminář - KB TRENDY A HROZBY

Příspěvky z bezpečnostního semináře - 29. 5. 2024

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z bezpečnostního semináře věnovanému tématům: Kybernetická bezpečnost - aktuální trendy a hrozby

Prezentace

Úvodní slovo
Petr JIRÁSEK, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA

RANSOMCARE – když všechno ostatní selže
Radek NEBESKÝ, Cyber Security Consultant, Presales Department, RICOH Czech Republic
Představíme RICOH RansomCare – řešení pro zamezení šíření ransomware, které je poslední linií obrany proti kybernetickým útokům, tedy doplňkem k existujícímu bezpečnostnímu řešení organizace. Do několika sekund od zahájení nezákonného šifrování souborů spustí poplach, izoluje napadená zařízení a zakáže uživateli jeho přístup k síti nebo cloudu. Povíme si, jak monitoruje sdílené soubory, aplikační a databázové servery ať na místě či v cloudu, jak rozpozná poplach a jak zastaví ransomware v jeho počátcích a zabrání narušení celé sítě.

pdf

Posun v chápání rozdílů mezi IT a ICS – současná situace
Jiří KASNER, předseda představenstva, COLSYS – AUTOMATIK
Předmětem přednášky bude vysvětlení chápání vlastností ICS proti klasickému IT – zejména z pohledu základních parametrů bezpečnosti a provozovatelnosti těchto systémů.
Po řadě let se postupně dostává do popředí i otázka posunu bezpečnosti ICS, která je často řízena životním cyklem, provozovatelností a podobnými parametry. Jak tyto parametry ovlivňují i bezpečnostní pohled, na to se podíváme v přednášce.

pdf

R&M – Efektivní a bezpečné sítě začínají již na první datové vrstvě
Jan VACULÍN, R&M Country Manager Czech Republic & Slovakia

pdf

Trendy a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti
Pavel KOTYK, Rohde&Schwarz – Praha

pdf

Certifikace kybernetické bezpečnosti – výzvy pro Českou republiku v CSA i CRA
Simona VYŠATOVÁ, Vedoucí, Pracovní skupina evropských certifikací, NÚKIB
V současné digitální éře je kybernetická bezpečnost klíčovou prioritou pro ochranu nejen národních zájmů, podniků i jednotlivců. Certifikace kybernetické bezpečnosti se stává nezbytným nástrojem pro posouzení a ověření úrovně bezpečnosti ICT produktů, služeb a procesů. Tato přednáška se zaměří na specifika certifikačního procesu v rámci České republiky, s důrazem na role a výzvy, které představují nejen pro NÚKIB, jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti, ale i pro bezpečnostní komunitu a firmy.

pdf

Ozbrojený konflikt jako katalyzátor technologického vývoje
Npor. Tereza TOUFAROVÁ, Velitelství kybernetických sil a informačních operací (VEKYSIO)
Zhodnocení souvislostí rozvoje technologií v důsledku ozbrojených konfliktů historie i dneška.

pdf

Bezpečnostní aspekty využití prostředků umělé inteligence při zpracování dat
Valdemar ZAVADSKÝ, CTO, Cloudfield a.s.
Představení Cloudfield a comma0. Využití a význam AI v oblasti Security AI včetně 3 konkrétních “use case, Shrnutí řešení Security při využívání AI (možnosti zabezpečení atd.), Security při využívání cloudových služeb.

pdf

Státní cloud
Jiří KRULA, Ondřej NEKOVÁŘ, Státní pokladna centrum sdílených služeb, s.p.

pdf

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 29.5.2024

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber